Farní ohlášky 7. 5. 2023

06.05.2023

Farní ohlášky – 5. velikonoční neděle – 7. 5. 2023

Liturgicky kalendář:

Pondělí – 8. 5. – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Středa – 10. 5. – Pámátka na sv. Jána z Avily, kněze a učitele Církve

Pátek – 12. 5. – Památka sv. Pankráce, mučedníka

  • Děkuji pánu Mullerovi za zprostředkování opravy ochranné sítě na soše sv. Václava u kostela sv. Mikuláše v Jaroměři a také pročistění okapu na kostele.
  • Děkuji také tímu věřících, kteří zabezpečili volby do pastorační rady našich farností: paní Julii Nemečkovej v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, za kostel v Josefově panu Ivu Tichému, za kostel v Jasenné, pani Teresce Kašpaříkové, za kostel ve Velichovkách pánu Marekovi Vernerovi a za kostel v Semenicích panu Tomášovi Kubálkovi.
  • Pokračujeme v přípravných pracích ohledně rekonstrukci osvětlení kostela sv. Mikuláše v Jaroměři. Na prvním návrhu už pracuje firma Cora z Jičína, která osvětlovala už víc kostelu, napr. i hlavní kostel v Liberci. V úterý se přijede podívat aby vytvořil jiný návrh zástupce firmy ERCO z Prahy, která už také dělala osvětlení v kostele, napr. Katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni anebo kostel svatého Jakub v Brně. – Projekt bude hrazen z dědictví po Emilovi Radovi ze Zaloňova – i proto bych Vás ještě jednou prosil o přispění na tento projekt formou do zapojení se do burzy věci z tohoto dědictví – do které se doteď zapojilo jenom 6 lidí z obou farností.
  • V úterý, 9. 5. v 18.30 hod se ještě jednou uskuteční burza věcí z dědictví pana Radu, co je pro věřící, příležitost jak podpořit rekonstrukční práce na kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.
  • Pravidelné májové pobožnosti budou v našich farnostech probíhat každou neděli v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři po mši svaté a také každé čtvrtek v 18.00 hod ve Velichovkách. Mimo naši farnosti – v kapli Navštívení Panny Marie ve Smržově, májové pobožnosti se mši svatou bývají každý pátek v 18.00 hod.
  • V sobotu 20. května se uskuteční Vikariátní pouť pro mládež. Akce je určena pro mladé lidi od 13 let. Akce začíná v 9:40 v Polici n. Metují. Cíl pouti je ve Rtyni v Podkrkonoší, kde je možné i přespat. Více informací získáte u Michala Matysky (tel.: 776 132 288), na vikariatnachod.webnode.cz nebo naši farní web stránce.
  • Od května, jsou pravidelné mše sv. každou středu na faře v Josefově v 18.00 hod., a Dětská mše svatá v kostele sv. Jakuba v Jaroměři. – Posledně tam byli jenom 2 děti……

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz