Farní ohlášky 9. 4. 2023

08.04.2023

Farní ohlášky – Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 9. 4. 2023

  • Zítra, na velikonoční pondělí, bude mše jediná mše svatá v našich farnostech, a to v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 8.30 hod., a v úterý mše svatá nebude.
  • Tento týden opět pokračují všechny pravidelné farní aktivity. Ve čtvrtek v 16.30 hod bude setkání maminek s malými dětmi na Děkanství a poté v 18.00 hod bude Dětská mše svatá na Děkanství.
  • V pátek pokračuje také vyučování náboženství pro děti, v 15.00 hod na Děkanství.
  • První sv. přijímaní pro děti 3. ročníku základních škol a starších, bude v neděli 4. června. Prosím rodičů, kteří chtějí své dítě přihlásit, aby tak udělali do konce dubna, po některé z nedělních mši svatých v sakristii kostela.
  • V pátek na mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 18.00 hod, mě zastoupí otec Jerzyk Zemba a v sobotu na mši svaté ve Velichovkách v 18.00 hod otec Augustín Slaninka CM. V neděli na obou mší svatých mě zastoupí otec Václav Černý.
  • Připravujeme volbu do Pastorační rady našich farností. Komise která tuto volbu bude připravovat je složena z těchto lidí našich farností: za kostel sv. Mikuláše v Jaroměři, paní Júlia Nemečková, za kostel v Josefově pan Ivo Tichý, za kostel v Jásenné, pani Tereska Kašpaříková, za kostel ve Velichovkách pán Marek Verner a za kostel v Semonicích pan Tomáš Kubálek. – Prosím všechny věřící, aby zapsali do formuláře na stolečku na konci kostela, toho, koho chtějí, aby je zastupoval jako kandidát do pastorační rady. Na konci měsíce, členové komise zjistí, zda li daný kandidát skutečně aj chce být kandidátem, a v dalším kroku zorganizují samotné volby. Pastorační rada bude zastoupená 2 volenýma členmi z kostela sv. Mikuláše, 2 z kostela v Josefově a po jedním z kostelu v Jásenné, ve Velichovkách a v Semonicích. t.j. spolu 7 členu. O stejný počet členu mužů potom doplnit pastorační radu dalšími jmenovanými členi.
  • Příští neděle je neděle Božího milosrdenství.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz