Farní ohlášky 9. 7. 2023

08.07.2023

Farní ohlášky – 14. neděle v mezidobí – 9. 7. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 11. 7. – Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

  • Příští sobotu, 15. 7. se uskuteční poutní slavnost v kostele sv. Markéty v Semonicích, která začne mši svatou v 18.00 hod a po ní bude agapé. Ve Velikovkách a také v Jásenné budou v ten den v 18.00 hod bohoslužby slova.
  • Od 27. 7. 2023 se na Děkanství v Jaroměři uskuteční letní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro ty, kteří chtějí víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Víc info na plakátku.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz