Farní ples

15.02.2023

V sobotu 11. února se konal farní ples našich farností. Účastníku plesu přivítal pater Leopold Slaninka SJ, který přivítal i drahého hosta, bývalého duchovního správce farnosti Pevnost Josefov, pátra Petra Boháče, který nás take povzbudil svým milým slovem. Potom už následovala skvelá rodinná zábava provázená občerstvením a tombolou. Osobitné místo malo krásné tanečné vystoupení žen z farností v duchu španělského rytmu a také pulnoční společný tanec Kán - Kán.