Pro rodiče s deťmi - Teneční cesty za pokladem

07.09.2023

Vzhledem k tomu, že během minulého roka se na mě obrátilo víc lidí, zda li bych jako kněz, nebo jako psycholog, mohl pomoct dětem, které v téhle "postcovidové době" trpí podstatně víc jak předtím, depresií a úzkostí. S mou spolužačkou ze školy Terapeutického tance, (matkou dvou dětí), jsme to pocítili jako důležitou výzvu dneška. Proto od 25. 9., jsme se rozhodli nabídnou v Hradci králové,  takovou pomoc nejen dětem, ale rodičem a detem, protože si uvědomujeme, že skutečná terapie dětí může být účinná hlavně tehdy, když se nám podarí rozvinout emoční hlubokou komunikaci mezi rodičmi a dětmi, kterou deti často postrádají, cíti se osamocené a často upadají do stavu úzkosti a deprese. Hudba a pohyb jsou k tomu skvělé prostředky....a zárověň efektivní prevence před jakýmikoliv psychickými těžkostmi.