Slavnost Nejsvětejší Trojice - 4. 6. 2023

03.06.2023

Farní ohlášky – Slavnost Nejsvětější Trojice – 4. 6. 2023

Liturgicky kalendář:

Pondělí – 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – 8. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně

  • Přípravy na rekonstrukci osvětlení v kostele sv. Mikuláše jsou v plném proudu. Oslovili jsme zatím 3 firmy, dvě z nich už připravili návrh, který už posoudili odborníci naši farnosti, Jan Slavík a Pavel Brouk. Teď ještě čekáme na vyhotovení 3. návrhu.
  • Příští neděli bude sbírka na rekonstrukci osvětlení v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.
  • Jmenoval jsem team odborníku našich farností pokud jde o vymalovaní kostela sv. Mikuláše. Je to náročný projekt, který bude trvat asi víc let a proto je důležité, aby v něm bylo zapojených víc odborníku našich obou farností. Členové týmu jsou: Jan Slávík, Jan Kočí, Pavla Karásková, Lucie Kubálková, Josef Voborník a Jiří Slánský.První setkání tohoto tímu bude v úterý, 6. 6. v 19.00 hod na Děkanství.
  • Slavnost Těla a Krve Páně budeme v naši farnosti slavit ve čtvrtek v 18.00 hod v kostele sv. Jakuba. V neděli, ačkoli bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše, jako obvykle, Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově v 10.30 hod, kde bude po mši svaté eucharistická procesie.
  • V sobotu 17. 6. se uskuteční "Vikariátní plavba". Akce je určena pro mladé lidi od 13 let výše. Bude se splouvat řeka Úpa na vypůjčených kánoích a raftech. Sraz bude v 9:15 v České Skalici. Podrobnější informace včetně přihlášek získáte na vikariatnachod.webnode.cz, nebo u Michala Matysky (tel.: 776 132 288).
  • Ivana Krajčíková z Dvora Králové, od 1. 7. Hledá zaměstnání. Kdo by o něčem věděl, ať ji kontaktuje přímo, nebo přes mne.
  • Nezapomeňme si udělat volno pro Farní den našich farností, který se uskuteční v neděli, 18. 6. V 14.00 hod na stadionu v Jezbinách.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz