V Semonicích v předvečer Adventu

04.12.2023

V sobotu 2.12.2023 proběhla v kostele sv. Markéty v Semonicích bohoslužba slova, při které se žehnaly adventní věnce a při které zazněly nádherné Benešovské roráty. Ty nám zahráli a zazpívali muzikanti pod vedením Ing. Jana Kočího. Po bohoslužbě v mrazivém čase pak všichni přítomní uvítali horký čaj a malé občerstvení, kteřé připravili manželé Kubálkovi.