Velkopostní Večer smíření

31.03.2023

V pátek 24. 3. 2023 se v našich farnostech uskutečnil Večer smíření, na kterém se zúčastnilo kolem 50 věřících. 2 - hodinový duchovní program eucharistickou adorací v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 17.00 hod, před kterou ještě tím laikú z Náchoda pod vedeční manželu Mareka a Ireny Vernerovi z Velichovek, vysvetlili nabídku celého večera. V kostele potom pokračovala adorace před Eucharistií, anebo věříci mohli kontemplovat kříž Pána Ježíše, ke kterému mohli přinést "své" kameny, neboli zapálit svíčku před oltářem. Na děkanství byla nabídka duchovních rozhovoru, sv. smíření, kterou nabídli pátri Leopold a Augustín, také přímluvná modlitby, nebo věříci mohli napsat list Bohu, nebo někomu jinému, a manželé si mohli "vysloužit" rituál smíření obmytím rukou anebo i nohou. Celý večer se završil slavnostním Agapé, v salóniku na Děkanství.