Putujte s námi po kostelích a modlitebnách Jaroměře a okolí

Krátká trasa pro pěší

Delší trasa, třeba na kole

Kostel sv. Mikuláše, Jaroměř

18:00 – 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 18:45 Mše svatá

19:00 – 23:00 Komentované prohlídky kostela, krypty s mumiemi, literátského kůru a varhan

Prohlídky začnou v 19, 20, 21 a 22 hodin

Výstava: Hudba v liturgickém roce

Kostel sv. Jakuba Staršího, Jaroměř

16:00 – 18:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Putování po svatojakubské cestě – program pro děti

Prohlídka varhan

Cestopis pro dospělé – skutečné putování po svatojakubské stezce

Kostel Nanebevstoupení Páně, Josefov

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 18:45 1. komentovaná prohlídka kostela

Během prohlídky projdete kostel od zákristie po kůr s varhanami a uvidíte originální

křížovou cestu, kterou vytvořili zdejší farníci.

19:00 – 19:45 Koncert komorního pěveckého sdružení Cantus Jaroměř

20:00 – 20:45 2. komentovaná prohlídka kostela

Drobné občerstvení zajištěno

Kostel sv. Markéty, Semonice

18:00 – 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Individuální prohlídky kostela a drobné občerstvení

Kostel Proměnění Páně, Velichovky

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Individuální prohlídky kostela

Kostel sv. Jiří, Jasenná

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

17:00 - 17:05 Úvodní modlitba

18:00 - 19:00 Přednáška psychoterapeutky Mgr. L. Antes: Duševní zdraví a psychohygiena

19:00 - 19:45 Přednáška o bylinkách

20:55 - 21:00 Závěrečná modlitba

Výstava prací na téma "Tajemství našeho kostela"
                                          a video k tomuto tématu se začátkem v 17:30 a ve 20:00 hodin.

Ukázka bylinek, občerstvení

Kostel sv. Huberta, Starý Ples

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Stručné komentované prohlídky

Kaplí vás provedou ženy v dobových kostýmech a možná potkáte i hraběte F. A. Šporka.

Občerstvení zajištěno.

Kostel Navštívení Panny Marie, Dolany

18:00 – 24:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Výstava: Historie kaple a drobné sakrální památky v okolí Dolan

Drobné občerstvení zajištěno

Kostel Českobratrské církve evangelické, Semonice

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 – 20:30 Prohlídky kostela a věže

S průvodcem bude možno si prohlédnout kostel, věž 

a rovněž užít nabídky kavárny na kruhtě u varhan.

21:00 Koncert Světlany Hordieievy – sopranistky z Charkova

Výstava obrázků Jarmily Vikové

Husův sbor, Jaroměř

9:00 - 17:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Jaroměř

18:00 – 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy