Kaple sv. Anny 

Pražské předměstí


Barokní kaple sv. Anny na Pražském předměstí v Jaroměři byla postavena v roce 1752 u studánky na základě povolení královehradeckého biskupa hraběte Jana Adama Vratislava z Mitrovic.

Posvěcena byla 19. června 1753
P. Františkem Hladíkem, jaroměřským děkanem. 

Za císaře Josefa II. kdy byly mnohé kláštery, kostely i kaple neuváženě zrušeny,
byla dne 7. listopadu 1786 kaple sv. Anny prodána v dražbě za 56 zlatých 30 krejcarů.

Kaple renovovaná v roce 1925 a naposledy opravená za josefovského děkana Antonína Sýkory v 70. letech 20. století. Je památkou 2. kategorie, jak uvádí ing. arch. Jan Slavík (jaroměřský architekt). Kaple je typická stavba nenáročného, zlidovělého baroka, s půl-kruhovým závěrem, s otevřenou podsíní na dvou pilířích, s klenutou křížem. Nad průčelím je tympanon (trojúhelníková či segmentová plocha ve štítu průčelí).

Vnitřek je osvětlován dvěma půlkruhem zaklenutými okny. Klenba je válená, se čtyřmi výsečemi. Oltářík je současný, dřevěný, nástěnný, uprostřed nový obraz, po stranách diagonální pilastry, před nimi sochy Zachariáše a Anny, matky Panny Marie. V nástavci Boží oko. 

Dveře jsou železné, kované z akantových rozvilin.

Bohoslužby se v kapli konají jen výjimečně, zpravidla v červenci k svátku sv. Anny. 

Kaple je stále charakteristickou stavbou Pražského předměstí.