Kaple sv. Huberta

Starý Ples


Kaple byla vybudována roku 1690 z popudu Františka Antonína hraběte Šporka v raně barokním slohu zároveň s přilehlým loveckým zámečkem, který však časem zanikl.

Kaple má centrální osmiboký půdorys. Na severní straně je márnice. 

Ve vstupním průčelí byly ve výklencích tři výklenky sochy světců - po stranách sv. Petr a Pavel, ve středu nad vstupem byla socha Ježíše. V nedávné minulosti byly ukradeny. 

Na oltáři je obraz patrona kaple, sv. Huberta.

Ke kapli přiléhá hřbitov.