Kostel svatého Jiří

Jasenná


Kostel zasvěcený sv. Jiřímu je poprvé zmiňován roku 1343, od roku 1346 podací právo náleželo České koruně,

vesnice byla darována sboru pražských mansionářů. Jejich preceptor roku 1363 dosadil plebána. Roku 1718 byla obnovena starší fara. Roku 1893 byla na starších základech postavena novogotická věž a přistavěna novobarokní kaple.

V roce 2009 kostel prošel celkovou rekonstrukcí a opravou pláště včetně střechy a sanktusní věžičky.

Jednolodní orientovaná stavba má odsazený pravoúhlý presbytář, na západní straně věž, při severní stěně kapli s volutovým štítem a po jižní straně sakristii spojenou s pres-bytářem. Před hlavním vchodem stojí dřevěný misijní kříž.

Ve věži visí čtyři zvony: nejstarší s reliéfem sv. Jiří je z roku 1508, v roce 1916 byl zrekvírován a po válce vrácen. Druhý zvon z roku 1552 byl přelit roku 1901. Malý sanktusník (umíráček) pochází z roku 1841.

Hlavní oltář je zasvěcen sv. Jiří, novobarokní postranní oltář svatému Janovi a sv. Anně.

Kazatelna byla pořízena roku 1893.

V kapli je osmiboká pozdně gotická celokamenná křtitelnice s německým darovacím nápisem Hanse Pechana a letopočtem 1521:
 "TAVSEN FVNF/HVNDERT VND/XXI HOT GESTI (FT)/ET HANS PECH/HAN DEN STEIN". Na víku je barokní dřevořezba sv. Jana Křtitele a Krista při křtu. 

Varhany na chóru pocházejí z 18. století

Hřbitov je středověkého původu. 

U hřbitovní zdi je smírčí kříž, který sem byl přenesen z jižní části obce. 

Dochovalo se několik náhrobních kamenů z 19. století s tesanou výzdobou.

Pamětní kniha fary byla psána od roku 1795, matriky se dochovaly od roku 1721.