Kostel sv. Máří Magdalény 

Heřmanice nad Labem


Sláva barokního kostela je spojena s poutěmi pořádanými k zázračnému obrazu Panny Marie Mariazellské. Vznik poutní tradice je spjat s poutí Bartoloměje Kriegla v roce 1766 do nejnavštěvovanějšího poutního místa habsburské monarchie Mariazell ve Štýrsku. Po návratu zavěsil na hrušku v Heřmanicích obrázek Panny Marie Mariazellské. V srpnu téhož roku se u obrazu přihodily zázračné události, a proto jej farníci přenesli do míst-ního kostela.

Původně barokní stavbu založil na základech vypáleného středověkého chrámu hrabě František Antonín Špork. Ta byla po požáru v roce 1882 klasicistně přestavěna a byla přistavěna věž. 

Uvnitř lodi jsou zasazeny náhrobky rodičů Albrechta z Valdštejna. Náhrobní desky dvou sester s valdštejnským erbem a pamětní deska Albrechta z Valdštejna jsou umístěny ve vnějších zdech kostela.

Markéta z Valdštejna, rozená Smiřická ze Smiřic (+ 22. 7. 1593)

o Albrechtova matka

o byla pohřbena pod hlavním oltářem

o pískovcová náhrobní deska s valdštejnským erbem je vsazena do stěny kostela

o identifikuje ji čitelná část nápisu "sslechticzna" s datem úmrtí
 "przed swatym Bartholomeem", tj. před 25. červencem

Vilém IV. z Valdštejna (+ 25. 2. 1595)

o byl pohřbem před hlavním oltářem

o Albrechtův otec

o náhrobní desku pravděpodobně identifikuje část nápisu "przed ocisstienim Panny Marie"

Jan Jiří

o Albrechtův bratr

o místo neznámé

Adam

o Albrechtův bratr

o místo neznámé

Hedvika

o Albrechtova sestra

o pískovcová náhrobní deska vsazena do stěny kostela,

o identifikuje ji valdštejnský erb a část nápisu "HEDWIKA"

Markéta

o Albrechtova sestra

o místo neznámé

Anna Kateřina, provdaná ze Žerotína

o Albrechtova sestra

o místo pohřbu není známo, pravděpodobně na žerotínském panství