Kaple sv. Michaela

Děkanství Jaroměř

"HOŘÍCÍ KEŘ" - předobraz Boží přítomnosti v Eucharistii

Tato zpráva se týká události, která měla místo v roce 2005, kdy došlo k definitivní úpravě prostoru v kapli sv. Michaela na děkanství. Byl to Rok Eucharistie vyhlášený Svatým otcem Janem Pavlem II.

Náš pohled má být co nejvíce zaměřen na SVATOSVÁNEK. Z toho důvodu došlo i v naší kapli na děkanství
k úpravě okolí svatostánku zhotovením HOŘÍCÍHO KEŘE.

HOŘÍCÍ KEŘ není jenom jakýsi symbol. Je to starozákonní realita skutečné přítomnosti Boha mezi lidmi.

Událost setkání Hospodina v hořícím keři s Mojžíšem zůstane též jedním z prvopo-čátečních předobrazů modlitby v židovské i křesťanské duchovní tradici. 

Novozákonní modlitba Páně "Otče náš", kterou nás naučil Pán Ježíš je shrnutím celého Evangelia a nejdokonalejší z modliteb. Je středem Písma.