Kostel Proměnění Páně

Velichovky

Kostel Proměnění Páně stojí na hřbitově. Založen roku 1616 Hannibalem z Valdštejna. 

Renesanční, orientovaná, jednolodní hladce omítaná stavba s věží v průčelí a sakristií připojenou na jih ke kněžišti. Okna má hrotitá, hladce špaletovaná. Kryt je valbový, eternitové šablony jsou červené.

Věž je hranolová, jednopatrová. Na západě najdeme pozdně gotický pískovcový portál, hrotitý. Nad portálem je umístěno kruhové okno s profilovanou šambránou. Nad přízemím mocně vyvinutá římsa. V patře na každé straně hrotité okno s profilovanou šambránou, nad ním ciferník věžních hodin. Nahoře obelisk se znakem, zakončený vázou. 

Kněžiště je dlouhé 4,50 m, široké 4,60 m, uzavřené pěti stranami osmiúhelníku, osvětlované dvěma hrotitými okny, hladce špaletovanými, bez kružeb. Zaklenuto je jedním polem křížové klenby a závěrem.

Na hranách klenby jsou štukové pásky. Na klenbě jsou namalovány: říšská orlice s českým lvem na prsou, po stranách znaky: Mladotů ze Solopysk, Berků z Dubé, Vančurů z Řehnic, jeden neurčený znak, Valdštejnů z Kolovratů. 

Triumfální oblouk je hrotitý.

Loď je obdélná, dlouhá 9,20 m, široká 6,80 m. Prostor je osvětlován čtyřmi hrotitými okny hladkých ostění, bez kružeb. Sklenuta dvě pole křížové klenby. Na hranách klenby jsou pásky z malty. Kruchta je kamenná, na dvou toskánských sloupech a třech obloucích.
V podvěžní křížem klenutá předsíň.

Vnitřní vchod do lodi z předsíně kamenný, půlkruhový, na pilastrech, zasazený do pravo-úhlého rámu, zakončeného profilovanou římsou.
Nad obloukem vchodu klenák, ve cviklech andílčí hlavy.

Hlavní oltář je rámovaný, rokokový. Po stranách dvě branky, se sochami sv. Josefa a Heleny ve vrcholu.
Pod sochami kartuše s označením světců. Boční oltáře jsou baldachýnové, zdobené andílky, s obrazy P. Marie a Ecce homo v rokokových rámech; z 2. poloviny 18. století.

Kazatelna má visuté řečiště. Na čelním straně zlacená kartuš s reliéfem Jonáše.

Varhany jsou rokokové, prosté, z 2. poloviny 18. století.