Co dělat, když straší?

Vložte svůj text...

Křest malých dětí

 • kontaktujte nás ideálně dva měsíce před plánovaným křtem
 • je třeba, abyste absolvovali několik setkání s knězem. 
 • pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.
 • k vyplnění křestního zápisu je potřeba Rodný list dítěte, Oddací list rodičů a  znát osobní údaje
  o kmotrech dítěte (jméno, adresu a povolání).
 • k samotnému obřadu bude vaše dítě potřebovat křestní roušku a svíčku

Dítě může být pokřtěno

 • i když rodiče nejsou sezdaní
 • uzavřeli sňatek jen na úřadě
 • jsou rozvedení nebo znovu oddaní
 • může být pokřtěno i dítě svobodné matky

Řídíme se Ježíšovými slovy: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim." (Mk 10,14)

Kmotr křtu

 • osoba musí mít u křtu alespoň jednoho kmotra
 • křestní kmotr má být přesvědčený křesťan, již pokřtěný
 • při výběru kmotra nestačí příbuzenské či přátelské vztahy 
 • kmotr má spolu s rodiči podporovat víru pokřtěného po celý jeho život svým příkladem a radou
 • nepokřtěná osoba může být svědkem křtu, ne však kmotrem

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

Křest dospělého

 • křtu dospělého předchází příprava - tzv. katechumenát
 • katechumenát trvá minimálně rok
 • během této doby si má připravovaný ujasňovat svůj záměr a poznávat společenství Církve

Pokud toužíte přijmout křest a už nejste malé dítě, zkontaktujte nás. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Příprava na křest dítěte probíhá individuálně během několika setkání s knězem.

Příprava na křest větších dětí (6 až 13 let) probíhá během cca 8 setkání nejen s rodiči, ale i s dítětem.

Příprava na křest dospělého trvá minimálně jeden rok.

Svátost biřmování se uděluje již pokřtěnému člověku jednou za život.

Pro přijetí svátosti se doporučuje věk, kdy se žadatel umí sám za sebe zodpovědně rozhodovat.

Svatbu vyřídíte po domluvě s duchovním, který vám také vysvětlí další podrobnosti.

Pro klidný průběh příprav mě kontaktujte alespoň půl roku předem.

Církevní manželství vzniká dobrovolným souhlasem muže a ženy, z nichž je alespoň jeden pokřtěný.

Manželství vytváří nerozlučný a doživotní svazek muže a ženy.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

 • potvrzení o křtu (ne starší než půl roku před svatbou)
 • ovdovělí úmrtní list manžela/manželky,
 • ostatní dle domluvy


Svátost manželství je svazkem muže a ženy, vytvářejí tak mezi sebou nejvnitřnější společenství
s cílem vzájemného prospěchu manželů a plození a výchovu dětí.

Tuto svátost si udělují manželé navzájem.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit

 • pravidelně půl hodiny před mší svatou
 • nebo po osobní domluvě

Několik slov ke svátosti smíření


Církev očekává, že se věřící vyzpovídají ze svých hříchů alespoň jednou do roka.

Křesťan se má před přijetím ostatních svátosti zbavit ve svátosti smíření od těžkých hříchů.


Účinky svátosti pomázání nemocných:

 • spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i prospěchu církve
 • útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří
 • odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání
 • uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše
 • přípravu na přechod do věčného života