Farní ohlášky 30. 10. 2022

28.10.2022

Farní ohlášky 31. neděle v mezidobí - 30. 10. 2022

Liturgický kalendář:

Úterý - 1. 11. - Slavnost Všech svatých

Středa - 2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zesnulé

Pátek - 4. 11. - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

  • Od 1. 11. Po změně na "zimní" čas, mše sv. přes týden se posouvají z 18.00 hod na 17.00 hod. Prozatím jenom Dětská mše ve čtvrtek, zůstane v 18.00 hod v kostele sv. Jakuba.
  • V úterý, na slavnost všech svatých bude sv. mše v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 17.00 hod.
  • Ve středu, v den Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, nebude mše sv. v kapli v Josefově, ale bude v kryptě v kostele sv. Mikuláša v 17.00 hod.
  • Po podzimních prázdninách, všechny aktivity pro děti a rodiče, pokračují. Ve čtvrtek v 16.30 hod setkání maminek s malými dětmi na děkanství v Jaroměři, Dětská mše sv. v 18.00 v kostele sv. Jakuba a vyučovaní náboženství pro děti v pátek v 15.00 hod.
  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci možno získat od 1. 11. Odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímaní a modlitba na úmysl sv. Otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. - 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

  • V pátek 4. listopadu od 17.30 hod bude v kostele sv. Mikuláše beseda o životě dětí v Indii, v rámci charitativního projektu Adopce na dálku. Tento projekt bude také prezentovaný výstavou, která bude instalovaná v kostele Nanebevstoupení Pána v Josefove a bude si ji možné vzhlédnout během listopadu před a po nedělní mši svaté.

Za spolupráci děkuje: Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer-josefov.cz