Farní ohlášky 30. 7. 2023

28.07.2023

Farní ohlášky – 17. neděle v mezidobí – 30. 7. 2023

Liturgicky kalendář:

Pondělí – 31. 7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova

Úterý – 1. 8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve

Pátek – 4. 8. – Pmátak sv. Jana Marie Vianneye, kňeze

  • Od 27. 7. 2023 se na Děkanství v Jaroměři rozběhl letní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro každého, kdo chce víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Víc info na plakátku. – Zatím se přihlásila jenom jedna žena, takže ještě do čtvrtka je možné se přihlásit.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • V kostele sv. Mikuláše instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.
  • Dnes, jako vždy v poslední neděli v měsíci, jsem obětoval mši svatou za všechny aktivní spolupracovníky a dobrodince našich farností.
  • Příští neděli, 6. srpna, bude poutní mše svatá v kapli sv. Huberta na Starém Plesu ve 14.00 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz